masker

Saskia Profijt

Saskia Profijt (1967)

Ik heb Engelse taal- en letterkunde gestudeerd en in Dublin, Liverpool en Amsterdam gewoond. Ik heb gewerkt als vertaler en creatief schrijver, als webdesigner, als juf op school en als medewerker in de naschoolse opvang. Ik heb in verschillende gedaanten op het podium gestaan, o.a. als singer-songwriter en als acteur (het laatste met onvoorstelbaar weinig succes).

Schrijven

Schrijven durfde ik pas nadat ik een literatuurwedstrijd van het maandblad ELLE won, gejureerd door o.a. Renate Dorrestein.. Na twee romans volgde een reeks literaire thrillers. Nu ben ik bezig mijn zesde boek te schrijven, een roman.